آشنایی با بیماری آنفلوانزا ، راههای انتقال و پیشگیری

folder_openآموزش
commentبدون دیدگاه

آنفلوانزا یک بیماری ناشی از ویروس های آنفلوانزا می باشد که باعث آلودگی دستگاه تنفسی بسیاری از حیوانات، پرندگان و انسان می گردد.آنفلوانزای انسانی بیماری بشدت واگیر می باشد و معموال بوسیله سرفه و عطسه یک فرد بیمار منتشر می گردد.این بیماری با بیماری سرماخوردگی متفاوت است.

چهار  گونه ویروس آنفلوانزا تاکنون شناسایی گردیده است شامل :D-C-B-A

  • · نوع A ویروس آنفلوانزا باعث بیماری در انسان و حیوان می گردد و منجر به مشکالت بهداشت عمومی می گردد. داده های تاریخی بیانگر خطر انتقال آنفلوانزا بین حیوانات و انسان و توانایی بالقوه ایجاد خطر پاندمی )جهانگیری( با این نوع ویروس می باشند.
  • نوع B ویروس آنفلوانزا در جامعه انسانی در گردش می باشد و عامل اپیدمی های)همه گیری یا طغیان (فصلی می باشد. تحقیقات اخیر نشان داده است که حتی فوک های دریایی می توانند به این نوع ویروس آلوده شوند.
  • نوع C ویروس آنفلوانزا می تواند هم انسان و هم خوک را آلوده نماید اما بطور کلی منجر به بیماری متوسط شده و بندرت نیز گزارش می شود.
  • نوع D ویروس آنفلوانزا بطور اولیه گاو را آلوده می نماید و مشخص نشده است که می تواند سبب آلودگی یا بیماری در انسان گردد.

همه ویروس های آنفلوانزا از نظر ژنتیکی ناپایدار می باشند و همین مسئله احتمال تغییررا مطرح نموده و تغییرات موتاسیون )جهش ژنتیکی( در طول زمان رخ می دهد.تغییرا ت کوچک ژنتیکی در ترکیب ویروس آنفلوانزا تحت عنوان تغییرات دریفت )تغییرات کوچک(رخ می دهد.از سوی دیگر ویروس نوع A آنفلوانزا از جمله زیر گونه های سوش های مختلف می توانند جابجا شده یا بازآرایی مواد ژنتیکی و بازترکیبی را در طی روند بازآرایی و یا موتاسیون داشته باشند.این تغییرات بعنوان شیفت )تغییرات بزرگ(نامیده می شوند.
ویروس آنفلوانزای نوع A بر اساس ترکیبات مختلف پروتئین های سطحی خود )هماگلوتنین و نورآمینیداز( به زیرگونه های مختلف طبقه بندی می شود.تاکنون 18 زیر گونه نوع هماگلوتنین و 11 زیر گونه نورآمینیداز شناسایی گردیده است.بسیاری از زیرگونه ها در پرندگان شناسایی شده و زیرگونه های 10N17H و 11N18H فقط در خفاش ها شناسایی شده اند.بسته به حیوان میزبان اولیه ویروس های آنفلوانزای نوع از خوکی آنفلوانزای ، A(H5N1), A(H7N9), A(H9N2)جمله از پرندگان آنفلوانزای انواع به Aجمله (2N1H(A) 1N1H(A،)2N3H(A، و یا سایر انواع آنفلوانزای حیوانات طبقه بندی می شود. بطورکلی آنفلوانزا با میزان ابتالی تخمینی سالیانه 10-5 درصد در بالغین و 30-20 درصد در کودکان رخ می دهد.ناخوشی یا بیماری حاصله میتواند منجر به بستری شدن در بیمارستان یا مرگ بویژه آشنایی با بیماری آنفلوانزا – راههای انتقال و پیشگیری و عمدتا در گروههای پرخطر)کودکان، سالمندان،افراد دارای بیماری مزمن گردد.اپیدمی های بیماری می تواند منجر غیبت از کار در گروههای کاری بزرگ و یا مدارس و کاهش تولید گردد.براورد جهانی اپیدمی های ناشی از آنفلوانزا در حدود 5-3 میلیون مورد شدید بیماری و حدود 250 هزار تا 500 هزار مرگ می باشد. در حال حاضرموثر ترین راه پیشگیری از بیماری و دفع کردن شدت بیماری انجام واکسیناسیون و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی)عمومی( می باشد.پاندمی )جهانگیری( آنفلوانزا زمانی که ویروس جدید آنفلوانزا توانایی کافی و پایدار انتقال انسان به انسان را کسب نماید میتواند رخ داده و بدنبال ان بصورت جهانی گسترش یابد.تاکنون پاندمی های آنفلوانزا فقط توسط زیرگونه های جدید نوع A ویروس ایجاد شده اند زیرا بدن انسان به آن ایمنی نداشته و معموال بیماری حاصل از آن بسیار شدید می باشد.پاندمی یک رخداد یک مرحله ای نمی باشد و مراحل بیماری در 2 یا سه موج زمانی در طول 3 تا 12 ماه سال بوقوع می پیوندد. انتظار می رود بیماری در همه بخش های دنیا توسط مسافرت های هوایی ) پاندمی مدرن( در کمتر از 3 ماه گسترش یابد.

داده های تاریخی بیانگر وقوع کلیه پاندمی های آنفلوانزا با منشا حیوانات می باشد.آنفلوانزای زئونوتیک)حیوانی( زمانی که انسان توسط ویروس های آنفلوانزای درگردش حیوانی آلوده شود بوقوع می پیوندد. آلودگی انسانی بطور اولیه توسط تماس مستقیم با حیوان آلوده یا محیط آلوده ایجاد می شود.

برای مطالعه کامل این مقاله، لطفا فایل پی دی اف زیر را دانلود کنید.

downloads-icon  دانلود فایل PDF آشنایی با بیماری آنفلوانزا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست