درمانگاه داخلی مغز و اعصاب

در درمانگاه داخلی مغز و اعصاب، اقدامات تشخیصی برای بیماران اعصاب از طریق معاینات بالینی و انجام تست های پاراکلینیکی مغز صورت می‌گیرد. پس از تشخیص دقیق بیماری، بیماران داخلی اعصاب از جمله ام اس، سکته مغزی، تشنج، بیماری های حرکتی مانند پارکینسون، سر درد، ‌سرگیجه و ضایعات نخاعی در کلینیک داخلی مغز و اعصاب درمان می‌شوند.

نحوه تعیین وقت
برای تعیین وقت همه روزه و در 24 ساعت شبانه روز می‌توانید از طریق شماره تلفن 00-424-424-086 داخلی 0،190،191 اقدام نمایید و یا بصورت حضوری به واحد پذیرش بیمارستان مراجعه کنید.

بیمارستان حضرت فاطمه
درمانگاه زنان و زایمان و مامایی
بیمارستان حضرت فاطمه
درمانگاه جراحی عمومی
فهرست