درمانگاه اطفال

درمانگاه اطفال بیمارستان حضرت فاطمه (س) با حضور پزشک متخصص اطفال فعال است.

نحوه تعیین وقت
برای تعیین وقت همه روزه و در 24 ساعت شبانه روز می‌توانید از طریق شماره تلفن 08642442400 داخلی 0 اقدام نمایید و یا بصورت حضوری به واحد پذیرش بیمارستان مراجعه کنید.

بیمارستان حضرت فاطمه
آزمایشگاه تشخیص طبی
بیمارستان حضرت فاطمه
درمانگاه کلیه و مجاری ادراری
فهرست