داروخانه

مسئول فنی: دکتر امیر اسکندری    دکتر داروساز

داروخانه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت فاطمه(س) در طبقه همکف و لابی بیمارستان واقع شده است و از بدو تاسیس بیمارستان آغاز بکار کرده است. ساعت کاری داروخانه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12شب است.

داروخانه بیمارستان به سیستم HIS بیمارستان متصل بوده وتامین کننده نیازهای دارویی کلیه بخش های بیمارستان و بیماران سرپایی است.

تلفن: 08642442400 داخلی: 140

بیمارستان حضرت فاطمه
سنگ شکنی
بیمارستان حضرت فاطمه
فیزیوتراپی
فهرست