نرگس-نگارش

دکتر نرگس نگارش

متخصص زنان
دکتر جعفر توكليان

دکتر جعفر توكليان

متخصص ارتوپدي
دکتر وحيده شريف نيا

دکتر وحيده شريف نيا

متخصص قلب و عروق
دکتر مهدي كاشفي

دکتر مهدي كاشفي

متخصص اورولوژي
دکتر محمود ابراهيمي

دکتر محمود ابراهيمي

متخصص كليه و مجراري ادراري
دکتر محمدمهدي عباس نيا

دکتر محمدمهدي عباس نيا

دندانپزشك
دکتر محمدعلي شهاب الدين

دکتر محمدعلي شهاب الدين

فوق تخصص جراح پلاستيك
دکتر محمد آرياصدر

دکتر محمد آرياصدر

متخصص گوش و حلق و بيني
دکتر فرشته رستگار

دکتر فرشته رستگار

متخصص زنان
دکتر عليرضا بخشي

دکتر عليرضا بخشي

متخصص قلب و عروق فوق تخصص آنژيوپلاستي
دکترعلي خوشرو

دکترعلي خوشرو

متخصص اعصاب و روان
دکتر سيدعلي شمسا

دکتر سيدعلي شمسا

جراح مغز و اعصاب
دکتر سعيد متولي زاده

دکتر سعيد متولي زاده

متخصص اطفال
دکتر حميدرضا وكيليان

دکتر حميدرضا وكيليان

متخصص جراح عمومي
دکتر ايمان اصلاني نيا

دکتر ايمان اصلاني نيا

متخصص جراح مغز و اعصاب
دکتر كامران نعمتي

دکتر كامران نعمتي

فوق تخصص گوارش
دکتر حامد احمد پور

دکتر حامد احمد پور

جراح عمومي
پوريا-مسكني-دندانپزشك

دکتر پوريا مسكني

دندانپزشك
فهرست