مراقبت‌های ویژه

بخش مراقبت های ویژه قلب و عروق CCU

سرپرستار: سرکار خانم ثلاث بخش CCU بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت فاطمه(س) در طبقه دوم و در مجاورت بخش داخلی قرار داشته و از بدو تاسیس بیمارستان آغاز به کار…

بخش مراقبت های ویژه ICU

سرپرستار: سرکار خانم مشعوف بخش ICU بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت فاطمه(س) در طبقه دوم و در مجاورت بخش داخلی قرار داشته و از بدو تاسیس بیمارستان آغاز به کار…
فهرست